ROGGEL BRUIST, CONTOUREN VOOR EEN LEEFBAAR EN LEVENDIG CENTRUM ROGGEL.

Zoals jullie weten uit eerdere berichtgeving is er een stuurgroep onder de naam “Roggel Bruist” aan de slag gegaan om Roggel als dorp leefbaar en levendig te houden. Middels een uitgebreid visie-document heeft de stuurgroep eind februari een gesprek gevoerd met wethouder Michel Graef en ambtelijke ondersteuning, waarna dit document ook is voorgelegd aan het college van Burgemeester & Wethouders en daarna aan de gemeenteraad.

U kunt het volledige document  lezen door hieronder  te klikken :

ROGGEL BRUIST,
CONTOUREN VOOR EEN LEEFBAAR EN LEVENDIG CENTRUM ROGGEL.

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven