Over de vereniging

Deze vereniging heeft o.a. tot doel:

 • vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Roggel en de directe omgeving;
 • bestuderen van leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van mensen in dit gebied;
 • verzamelen en inventariseren van gegevens, die hier betrekking op hebben;
 • organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en het geven van voorlichting;
 • hulp bieden aan belangstellenden bij het zoeken naar informatie over Roggel
 • conserveren van voorwerpen en andere materialen die bij uitstek betrekking hebben op Roggel (cultureel erfgoed)

 

Aan deze doelstellingen werken de leden/vrijwilligers van de Heemkundevereniging samen in enkele werkgroepen waarin aandacht is voor:

 • historie
 • toponymie en topgrafie
 • website
 • foto archief
 • film en video
 • uitgifte kalender
 • het verzamelen en vastleggen van verhalen, liedjes, gedichte e.d.
 • archeologie /prehistorie
 • flora en fauna
 • genealogie en bidprentjes
 • de heemkundeboerderij (de Leimskoel)

 

Verder beschikt de Heemkundevereniging Roggel over een groot aantal boeken. Al onze boeken zijn voor ieder ter inzage in ons verenigingslokaal (Heemkunde lokaal in La Rochelle, Pastoor Hanraetsstraat)) op iedere dinsdagochtend tussen 10 en 12u. Ook voor andere vragen of aanleveren van foto’s of andere materialen kunt u altijd hier binnen stappen.
Leden kunnen ook boeken lenen.

De Heemkundevereniging Roggel beheert sinds 1995 ook een heemkundeboerderij:  “De Leimskoel”, gelegen aan de Kunneweg 10. Deze is door iedereen te bezichtigen.

Iedere zondag vanaf april tot november om 10.00 u. en 13.30 u. is er een gratis rondleiding. Leden van de Heemkundevereniging leiden u dan rond op onze boerderij en erf. Ze zullen u dan een en ander vertellen over hoe het alledaagse leven op een Limburgse langgevelboerderij er in de eerste helft van de vorige eeuw eruitzag

Elke dinsdagmorgen is een groep enthousiaste vrijwilligers bezig in en om de de Leimskoel. Zij restaureren en renoveren de boerderij maar ook de materialen die hier zijn opgesteld.

 

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden.  De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven