Over de museumboerderij

De boerderij die eigendom is van stichting “De Leistert”  wordt sinds 1995 beheerd door de heemkundevereniging Roggel.  De heemkundevereniging heeft de boerderij ingericht als museumboerderij. Ze is gelegen aan Kunneweg 10  6088NV.

De doelstellingen van de vereniging voor deze boerderij zijn  o.a. :

1.Het behouden, herstellen  en aanvullen van  de originele inrichting zoals dat in de eerste helft van de 20e eeuw gebruikelijk was.

2. Een tweede doelstelling is het exposeren van gebruiksvoorwerpen uit die tijd.
Dit gebeurt vaak in de daarbij passende ruimte, maar ook worden ruimtes ingericht als expositieruimte
zoals de voormalige koestal , schuur en zolder.

3. het weer in goede staat brengen en exposeren van oude landbouwwerktuigen en machines.
Deze landbouwwerktuigen worden zover als mogelijk geëxposeerd in de daarbij  behorende ruimtes zoals de “sjop” en schuur.

4.  Het onderhouden en verbeteren van de bouwkundige staat van de boerderij.
Onderhoud, vernieuwing, verbouwing wordt  voornamelijk door de leden zelf uitgevoerd.

5. Het houden van open dagen  en exposities.
Ook het geven van demonstraties van oude ambachten en werkwijzen gebeurt op deze dagen.
De nieuw ingerichte expositieruimte komt hier natuurlijk goed van pas. Ze kan ook gebruikt worden als expositieruimte voor derden.

 

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven