Gegevens voor ANBI status

Omdat de  vereniging per 01-01-2015  de ANBI status heeft gekregen moet men een aantal gegevens publiek maken.

Deze gegevens vindt men hieronder. (Klik eventueel op het gewenste onderdeel om het in te zien)

Algemene gegevens, balans, staat van baten en lasten Standaardformulier publicatieplicht ANBI status 2023

 

(pdf formaat)

Statuten en huishoudelijk reglement statuten Heemkundevereniging Roggel    (pdf formaat)
huishoudelijk reglement Heemkundevereniging Roggel  (pdf formaat)
Bestuur bestuurssamenstelling en invulling
RSIN nummer 803026638
KvK nummer 40177082
Contactgegevens secretaris Heemkundevereniging Roggel
secretariaat@heemkunderoggel.nl

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven