Kalenderfoto Juli 2011

Klik hier om uw eigen herinneringen of aanvullingen te sturen.

 

heemkundekalender_juli_2011

Omschrijving van de foto:

Familie Bex.

Wie staan op de foto:

Familie Bex op 11 mei 1957.

Waar is de foto gemaakt:

De foto is gemaakt in de studio van foto Sommer te Roermond.

Wanneer en waarom is deze foto gemaakt:

Deze foto is gemaakt ter ere van het 25 jarig huwelijk.

Wie heeft de foto gemaakt?

Foto Sommer Roermond.

Overige opmerkingen, herinneringen en anekdotes:

Geschreven door: Giel Bex (Baetserveldsingel 35 te Roggel).

Fam Bex – Rademakers

Bex Michiel Hubertus geb. 14 Juli 1905 te Haelen Overleden 8 Jan1988 in Roermond. Rademakers Antonia Hubertina geb. 30 Juli 1907 te Roggel overleden 29 Aug.1983 in Roggel. Ze huwden 11 Mei 1932 .en gingen wonen op de Mortel no 277. De boerderij werd door de gemeente gekocht in 1968 en gesloopt in 1969 voor uitbreiding van Roggel; deze stond op de hoek Mortel-Parklaan tegenover nu Sil Moonen.

Wat was de Fam Bex en hoe verdiende ze hun dagelijks brood?

Sjelke Bex zo als hij werd genoemd had een klein gemengd boeren bedrijf. Een klein gemengd boerenbedrijf bestond toen uit bv. 3 koeien. 10 varkens, 200 kippen, een zeug en 3 tot 5 ha. akker inclusief weiland . De tak van de tuinbouw kwam pas na de tweede wereldoorlog, maar daarover straks meer. In 1933 werd het eerste kind geboren en wel een meisje op 26 febr. om 4 uur in de nacht; de naam was Catharina Maria of wel (Toos). In 1933 waren (na wat ik mij heb laten vertellen) zware tijden, echte crisis. Mijn vader vertelde ooit dat een big toen 3 gulden koste, en als ik met Nieuwjaar alles betaald had, de smid, pacht, timmerman, en de bank, dan was er 1 Jan nog 10 cent over. Zoals in die tijd gewoon was kwamen de kinderen snel; de 2de diende zich al aan. Qp 24 maart 1934 om 10.30 uur nm. werd no. 2 geboren, weer een meisje met de naam Cornelia Margaretha en Mia genoemd. Helaas op 60 jarige leeftijd 14 Jan.1995 vrij plotseling overleden. Het leven ging verder het was een zware tijd voor de boeren nog steeds was de crisis niet voorbij. Het derde kind diende zich aan en 7 aug.1935 om 11.30 uur vm. werd er weer een meisje geboren, onder de naam Margaretha Maria, het werd Grietje genoemd . Helaas is zij op 6-jarige leeftijd op 11 maart 1941 aan kanker overleden. De kinderen kwamen erbij na elk jaar zoals dit overal gewoon was in die tijd was. En op 16 jan.om 2 uur vm.1937 werd de eerste zoon geboren. Theodorus Michiel, Thei genoemd was de eerste stamhouder. Op 3 sept.om 3 uur vm. 1938 weer een meisje Gertrudes Maria, Truus genoemd. Truus is 27 febr.2010 overleden na een lang ziekbed van meer dan 2 Jaar.

De Tweede Wereldoorlog diende zich aan, maar nog net voor de oorlog werd de 2de zoon geboren, 13 jan.1940 om 8.30 uur vm. Michiel Theodorus, Giel genoemd. De Oorlog brak uit en de Duitsers bezetten binnen een week heel Nederland. Het werden erg zware tijden met al 6 kinderen en veel schaarste, ofschoon het op de boerderijen nogal meeviel, er was wel genoeg te eten zo werd mij verteld. De geboorten van kinderen ging door. Op 27 april 1941 om 10.45 uur vm. werd weer een meisje geboren en wel . Margaretha Petronella Maria, weer Grietje genoemd. Sjel en Tona waren natuurlijk erg blij dat ze weer een Grietje hadden. Zo kort na het overlijden van haar andere Grietje op 11 maart 1941. Maar ook zij is te jong overleden op 66 jarige leeftijd en wel op 7 jan 2008 . De oorlog ging door en de mannen moesten vaak onderduiken om niet door de Duitsers meegenomen te worden om in Duitsland te gaan werken. Maar Sjelke kwam toch wel af en toe van die hooizolder want het was 1942: de volgende geboorte diende zich aan op 29 aug. om 10.45 uur vm. werd weer een zoon geboren: Thomas Mathias, Thom genoemd. Helaas is ook hij op 57 jarige leeftijd plotseling overleden op 11 jan 2000. En nog steeds oorlog maar vader Bex (oorlog of geen oorlog), we gaan gewoon door.

Ik was toen 4½ en kan mij nog wel wat herinneren uit die tijd. Wat ik mij heel goed voor de geest kan halen is dat we in de kelder sliepen (voor de bommen die er hier en daar neerkwamen), allemaal in een rij naast elkaar. Later heeft mijn vader zelfs buiten een schuilkelder gebouwd in een voedersilo naast het huis. Wij moesten onder de rand van een buiten gegraven kuil door kruipen want boven was deze dichtgemaakt met spoorbielzen en takkenbossen (sjansen). Welke maand dat weet ik niet meer, maar het was wel spannend als kind. En op 12 April 1944 om 8 uur vm. werd de 6-de dochter geboren, Petronella Gertrudis, Nel genoemd. De Engelsen kwamen en de oorlog was toen snel op zijn einde, 5 mei was Limburg vrij. In de zomer werd er nog een bevrijdingsoptocht gehouden. Wat ik nog weet daarvan is dat ik toen onderduiker moest spelen samen met Ton Vullers in een wagen geladen met hooi. Dit was allemaal voorbij en bij Bex werd weer een kind geboren een zoon, nr. 10 op 13 nov. 1946 om 14.30 uur: Jacobus Johannes, Sjaak genoemd.

Het normale leven begon weer en er moest hard gewerkt worden. De kleine gemengde bedrijven moesten met toeslagen van de overheid de voedselproductie weer snel op gang brengen. Veel bedrijven gingen in die tijd over op de grove tuinbouw: augurken, asperges, snijbonen, en in 1947 werd bij ons de eerste asperges (0,50 ha) aangeplant, een groot gezin en dus stekers genoeg. In deze tijd werd ook op de meeste kleine bedrijven begonnen met de teelt van augurken. Bij ons was dat in ieder geval zo 0,30 ha .Er werd zelfs tabak geteeld maar dat was snel over, het bracht niks op en was veel werk. En ook de kinderproductie ging gewoon door: op 5 febr.1948 om 15.30 uur een zoon Hendrikus Petrus, we noemen hem Har. De ontwikkelingen gingen toen snel er kwamen veel subsidies op van alles. Wat ik mij kan herinneren (ik was 10 jaar) op gierkelders mestkuilen en voedersilo’s. En wat ik nooit vergeet is dat wij met twee paarden met karren de stenen gingen halen in Buggenum en ik toen al voerman moest zijn op een van deze karren. Op 22 Aug. 1950 om 5 uur werd er weer een zoon geboren en wat later bleek de laatste; het waren nu 6 meisjes en 6 Jongens; de naam was Mathias cornelis, Tjeu werd hij genoemd. Maar ook deze jongste zoon is op 59 jarige leeftijd plotseling overleden op 13 April. 2010. Het bedrijf is tot 1969 voortgezet met zoon Thom, en toen de gebouwen gesloopt waren Is Thom een nieuw bedrijf begonnen op Mortel 5a met glastuinbouw en bloemen. Op de plaats waar nu Jeroen Poels de pot en perkplanten kweekt.

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven