Biografie verschenen over oud Roggelnaar Harry van den Kroonenberg

Vernieuwer, technoloog, manager en ondernemer: Harry van den Kroonenberg (1933-1996) was het allemaal. Letterlijk en figuurlijk een hardloper. Altijd een paar stappen verder dan  de rest. Onorthodox en gedurfd. Haagse ambtenaren en  toezichthouders trotserend. Kennis moet stromen, vond hij.  En dus moesten alle wetenschappers uit de ivoren toren. Rector magnificus Harry van den Kroonenberg legde zo vanuit Twente de basis voor ondernemende universiteiten. Nu gemeengoed, destijds zeer controversieel. Als directeur van Energiecentrum Nederland (ECN) in Petten gaf hij als een van de eersten de aanzet voor de grote energietransitie. Alles vanuit  de vaste overtuiging: ‘De enige vernieuwbare bron is kennis  en niet aardgas.’

Visionair

Dit boek laat zien dat ‘de ondernemende universiteit’ haar oorsprong vindt in Twente. Als rector magnificus gaf Van den Kroonenberg al in 1979 invulling aan het begrip. Hij deed dat in een tijd dat de academische wereld zich vooral bezig hield met wetenschappelijke publicaties en financieel sterk afhankelijk was van de overheid. Zijn beleid was zowel visionair als pragmatisch: hij zag enerzijds dat het Nederlandse bedrijfsleven moest innoveren om internationaal te overleven, anderzijds hadden universiteiten keihard nieuwe inkomsten nodig door de dalende rijksbijdrage in de jaren tachtig.

‘Nieuwe relatie universiteit en samenleving’

Historicus en journalist Marco Krijnsen (Hengelo, 1965) werkte twee jaar aan deze biografie. Hij baseerde zich op onderzoek in archieven en interviews met tal van personen die de in Roggel geboren Harry van den Kroonenberg van dichtbij hebben meegemaakt, nabije familie, collega’s uit de academische wereld, ondernemers, vrienden. Het levert een caleidoscopisch beeld op van een onacademisch handelende persoonlijkheid, gedreven en visionair, die de Universiteit Twente met al zijn ideeën en energie tot de ondernemende Alma Mater gemaakt heeft die zij moest worden om op topniveau mee te kunnen blijven doen. Krijnsen citeert Alexander Rinnooy Kan: ‘Harry van den Kroonenberg stond als niemand anders  persoonlijk voor een nieuwe relatie tussen universiteit en  samenleving.’ De biograaf vergelijkt hem met Fitzcarraldo, hoofdpersoon uit een film van Werner Herzog: een durfal, een vernieuwer die door toepassing van technologie grenzen wil verleggen en de scepsis om zich heen trotseert.

Bestelinformatie.
Titel: Pionier en prof
Harry van den Kroonenberg,
grondlegger van de ondernemende universiteit
ISBN 97890726033791,  luxe paperback, rijk geïllustreerd en volledig in kleur.
160 pagina’s  prijs € 24,50.
Elke bestelling binnen Nederland is zonder portokosten
Uw kunt uw bestelling mailen naar info@afdh.nl

Meer boekinformatie? Klik hier.

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven