Kalenderfoto November 2012

Klik hier om uw eigen herinneringen of aanvullingen te sturen.

 

kalenderfoto_november_2012

Omschrijving van de foto:

“Voetbrug Pastoor Hanraetsstraat ca.1957”.  Overzichtsfoto van het laatste deel van de huidige Pastoor Hanraetsstraat.

Wie staan op de foto:

De nog oude voetbrug over de Roggelsebeek in de Pastoor Hanraetsstraat.

Waar is de foto gemaakt:

Vanaf de Past. Hanraetsstraat richting Koppelstraat over de Roggelsebeek.

Wanneer en waarom is deze foto gemaakt:

Om een beeld te geven van de noodzaak een nieuwe brug te bouwen over de beek.

Wie heeft de foto gemaakt?

Onbekend.

Overige opmerkingen, herinneringen en anekdotes:

(De gegevens over de Pastoor Hanraetsstraat afkomstig zijn uit het archief van de gemeente Roggel dat gevestigd is in Roermond; samenstelling Frits Levels)

Op de kalenderfoto van de maand november is een gedeelte van de huidige Pastoor Hanraetsstraat afgebeeld. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was de verbinding tussen de Kerkstraat en de Koppelstraat niet meer dan een breed voetpad. (Zie foto 1). Bij de Kerkstraat lag, aan de westzijde van het pad, de winkel van de familie Stemkens met daarachter de bakkerij en aan de oostzijde de groentewinkel en café van Toon Crins (Nu Briels). Achter bakkerij Stemkens lag het woonhuis van de familie Peeters (Kone Lot).

Momenteel Past. Hanraetsstraat no: 1 en 3. Ongeveer tegenover het woonhuis van Kone- Lot lag een houten loods van fruitbedrijf Hobus. Voorheen heeft ongeveer op deze plaats het voetbalterrein van de Roggelse voetbalvereniging gelegen. Omstreeks 1955 heeft schoenmaker Jan Bergs een huis met werkplaats gebouwd langs het pad..(Op foto 1 het eerste gebouw van rechts).

 

kalenderfoto_november_2012 (2)

 

 

Aan de Koppelstraat lag, komende vanaf de Kerkstraat, aan de rechterkant het woonhuis van de familie van de Schoor-Hamans (op de kalenderfoto het eerste huis van rechts) en aan de linkerkant het huis van de familie Custers-Boonen.  Dit pad werd veelvuldig gebruikt door voetgangers en fietsers die woonden aan de noordkant van Roggel zoals Koppelstraat, Schans, Hoek, Nijken, Strubben, Heide enz. Het was een korte verbinding met het centrum van het dorp. De kerk, de winkels en de jongensschool waren zo snel te bereiken, zeker toen de huidige Tramstraat er nog niet was. Waarschijnlijk heeft de smalle brug over de beek daarom in de volksmond de naam “Korste brökske” gekregen. Nadat omstreeks 1950 het besluit was genomen om een nieuwe jongensschool te bouwen langs dit pad, moest er een volwaardige straat worden aangelegd. Omdat het bestaande pad te smal was, werd er grond aangekocht door de Gemeente Roggel. Er werd grond gekocht van Toon Crins, Jan Bergs, Eerw. Heer H. Janssen (pastoor deken van Gennep), Hendrikus Levels (Niese Driek) en Sjang Telgers. Toen de nieuwe St. Jozefschool in 1957 in gebruik werd genomen, was de Past. Hanraetsstraat klaar tot aan de beek. Pas in 1963 zijn er woningen gebouw tegenover de nieuwe school. Vanaf 1960 zijn er plannen gemaakt om de straat door te trekken tot aan de Koppelstraat. Ingenieursbureau Van Kleef uit Roermond heeft deze plannen uitgewerkt. Het pand van de familie van de Schoor-Hamans moest worden gesloopt en de voetbrug moest ook verdwijnen.   De kosten voor het slopen van de voetbrug werden geraamd op fl. 900,- en de bouw van de nieuwe brug werd begroot op fl. 37.500,-.  Op 26 april 1962 heeft het gemeentebestuur ingestemd met de plannen en vervolgens heeft de aanbesteding voor de bouw van de nieuwe brug plaatsgevonden.   In het bestek werd o.a. vermeld dat er op katholieke feestdagen niet gewerkt mocht worden. Ook het recept voor het te gebruiken beton was voorgeschreven. Het luidde: 1 deel Portlandcement klasse B, 2 delen rivierzand, 3 delen riviergrind en 15 cc. Vinsol Resin per 50 kg. cement. Er werd gerekend op 5600 kg. bewapeningsstaal. Het werk is uitgevoerd door de Koninklijke Maatschappij Wegenbouw n.v. te Roermond. De totale kosten voor de nieuwe brug bedroegen uiteindelijk fl. 41.000,-. Op 19 maart 1964 heeft de oplevering plaatsgevonden. Daarna is het laatste deel van de Pastoor Hanraetsstraat tot aan de Koppelstraat aangelegd.

Op de kalenderfoto staat ook de boerderij van de familie Janssen-Boonen aan de Koppelstraat afgebeeld (Tweede van rechts). In de zomer van 1968 is deze boerderij door een felle brand volledig verwoest.(Zie hieronder foto 2 en 3)

kalenderfoto_n0vember_2012_2

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven