Kalenderfoto juni 2020

Personen v.l.n.r.: Lies Rutten-Smeets en Rie Rutten (de kunnebekker)
voor het Café aan de Tramstraat. Thans Ton vannebekker en Gemma.
De naam Kunnebekker is afkomstig van het oorspronkelijke beroep van Rie Rutten: bakker bij bakkerij Kunnen (Baetsen) op het Nijken.
In februari hebben we nog een presentatie gegeven over de 44 ( of meer) cafés die Roggel vanaf begin 1800 rijk is geweest. Daarin kwam natuurlijk ook de geschiedenis van dit café ter sprake. Hieronder de door Wiel Klompen geschetste historie van dit pand aan de hand van o.a.  de kadastrale gegevens:
In 1920 kocht Servaas Wilhelmus Klompen “Klömpe Veüske” (1888-1972) het perceel Sektie E 607 op het toen zogenoemde Kerkveld van bakker/winkelier Hubert van Soest. Mede eigenaar van het perceel werd voor 5,20 are de N.V. Limburgsche Spoorweg en Stoomtram Maatschappij.
Enkele jaren daarvoor werd ook de Tramstraat met het Stoomtramspoor aangelegd. Voordien was hier geen doorgaande weg aanwezig. De Tramstraat vormde vervolgens tevens een verbinding tussen de Groenstraat/Heufke en de Koppelstraat/Hoek. Halverwege dus onderbroken door de ook nu nog aanwezige Kerkstraat en Kerkveldweg.
Servaas Klompen was gehuwd met Joanna Hendrina Maassen (1891-1956). Zij kregen 7 kinderen.
Nadat de Trambaan was aangelegd bouwden zij in 1920 op voornoemd perceel een woning annex Café.
Op hetzelfde perceel werd ook een goederen overslagmagazijn gebouwd, in eigendom van de toen zo genoemde Limburgsche Tramweg Maatschappij.
Limburgsche Spoorweg en Stoomtram Maatschappij optrad, was oorspronkelijk van beroep landbouwer en vanaf dat moment dus tevens ook nog caféhouder.
De Fam. Klompen-Maassen met hun  kinderen, runde het Café vanaf 1920. De oudste zoon Johannes Hubertus “Jan” Klompen (1920-1975) heeft met echtgenote Maria Margaretha Hubertina Alofs (1921-1998) vervolgens tijdelijk het Café geëxploiteerd maar nam het niet over.
In 1968 werd Café de Oude Tramhalte verkocht aan de N.V. Lindeboom Bierbrouwerij uit Neer. Sjaak Vennekens Drankhandel uit Neer was voor de helft mede-eigenaar.
De fam. Rutten-Smeets nam de exploitatie van het daarna zo genoemde café “bie Rie vanne Bekker” voor hun rekening, in 1981 opgevolgd door hun  oudste zoon Ton Rutten.
Het Café kreeg vervolgens ook officieel de naam “TonvanneBekker”. 
Vervolgens ging in 1994 Gemma van den Beuken mede participeren in de zaak en werd de huidige Vennootschap Onder Firma opgericht.
Aansluitend aan het zaalgedeelte heeft de Handboogvereniging “Ons Genoegen” hun vaste onderkomen met schietbanen gebouwd.

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven