Kalenderfoto Februari 2011

Klik hier om uw eigen herinneringen of aanvullingen te sturen.

 

heemkundekalender_februari_2011

Omschrijving van de foto:

“Klooster in aanbouw”

Wie staan op de foto:

Op de foto is het Klooster aan de Kloosterstraat in Roggel nog volop in aanbouw.

Waar is de foto gemaakt:

De foto is gemaakt vanaf de huidige Kloosterstraat te Roggel.

Wanneer en waarom is deze foto gemaakt:

 

Wie heeft de foto gemaakt?

Onbekend.

Overige opmerkingen, herinneringen en anekdotes:

Het klooster der Zusters Franciscanessen in Roggel.

De eerste aanzet voor de komst van de zusters naar Roggel zijn te vinden in de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 1 december 1920, gehouden onder voorzitterschap van Burgemeester L.Mertens. De zusters van de congregatie van Heythuysen hebben toegezegd, zich met het bijzonder onderwijs voor meisjes hier te willen belasten en de zorg voor wijkverpleging op zich te nemen.  De gemeente moet zorgen voor de bouw van een lagere school en voor alles wat betreft onderhoud van gebouwen, meubelen leermiddelen, brandstof, licht, schoonmaak enz. Het wettelijk salaris van de onderwijzeressen wordt uitgekeerd aan de zusters.  Het kerkbestuur zal voor haar rekening moeten nemen: bouw bewaarschool, handwerk en huishoudschool, alsmede voor onderhoud en de meubelen. De gemeente krijgt de lasten van de bouw van de school terwijl het kerkbestuur de overige kosten zal moeten dragen. De voorzitter zegt toe het kerkbestuur eventueel te steunen d.m.v. toekenning van een subsidie.

Op 7 december 1921 besluit de gemeenteraad tot aankoop van grond voor de bouw van een openbare lagere school. 12.50 are à f.28,26 per are, totaal f. 353,25.  Er zal een rijksvergoeding van 25 % der bouwkosten verleend worden, indien begonnen wordt met de bouw voor 1 januari 1922.  De architect is de Heer L.Wagemans de plannen worden voorgelegd aan de inspecteur van het Lager Onderwijs in Venlo, waarbij voorlopig uitgewerkte plannen en toekenningen reeds aan een onderzoek werden onderworpen en in principe goedgevonden en na indiening, terstond door de autoriteit zullen worden goedgekeurd.  De kosten voor een vier klassige school met gymnastieklokaal enz. wordt geraamd op f.30.000,- De funderingswerken worden voor 1 januari 1922 reeds klaar gemaakt.  14 Januari 1922 wordt de bouw van de nieuwe school gegund aan Frans Salimans aannemer uit Baexem, voor de aanneemsom van f. 29.250,-

De funderingswerken worden voor 1 januari 1922 reeds klaar gemaakt.  14 Januari 1922 wordt de bouw van de nieuwe school gegund aan Frans Salimans aannemer uit Baexem, voor de aanneemsom van f. 29.250,-

1923.  De openbare meisjesschool wordt geopend. Deze school bestaat uit 4 lokalen en een gymnastiekzaaltje. De Inspecteur van het lager onderwijs geeft verlof om voorlopig het gymnastieklokaal voor bewaarschool in te richten. De nieuwe communiteit begint met vier zusters. Zuster Veronica wordt de eerste overste. De bewaarschool telde op het einde van het jaar 95 kinderen, de leerschool 136, en de naaischool 15 meisjes.

1924.  14 Mei vindt de inschrijving plaats voor de bouw van een nieuw klooster. Het wordt gegund aan de laagste inschrijvers de aannemers Janssen-Reubsaat uit Heerlen, met de heer M.Wagemans uit Roggel als architect. De communiteit telde toen zeven zusters. 4 Oktober wordt de eerste steen gelegd voor het nieuwe klooster.

1925.  1 April gaat de gemeenteschool over aan de Congregatie en wordt “Bijzondere Meisjesschool St.Theresia”. Begin september was het nieuwe klooster gereed en had de inwijding plaats.

1928.  1 Maart trad het Groene Kruis in werking. Zuster Bonina werd als eerste wijkverpleegster aangesteld. 1930  Opening van de huishoudschool in de voormalige speelzaal van de bewaarschool.

1934.  Op 6 maart werd onder algemene belangstelling, in de oude huishoudschool het consultatiebureau voor kinderen, jonger dan een jaar, officieel geopend door Dr.Bartels.

1940-1945 . De oorlogsjaren. De school wordt regelmatig ingenomen. Eerst door Duitse soldaten, later Engelsen en Schotten. Er worden veel vernielingen aangericht.

1947.  25 augustus komt het nieuwe schoolhoofd, zuster Maria Catharina.

1948.  Op 12 januari wordt zuster Eulogia aangesteld als wijkverpleegster van het Groene Kruis. 1 september wordt de zevende klas, een echte V.G.L.O. klas met een eigen onderwijzeres geopend. 20 December brandde voor het eerst elektrisch licht in de school.

1953 .  Op 2 november brandde in de school voor het eerst de centrale verwarming.

1956 . Op 9 januari wordt de nieuwe fröbelklas in gebruik genomen. Tevens wordt een vierde leerkracht aangesteld.

1961 . Op 2 oktober vertrekt de wijkverpleegster, zuster Eulogia naar het bejaardenhuis in Nederweert. In haar plaats komt een lekenverpleegster. Hiermee kwam een einde aan een liefdewerk, dat door de zusters vanaf de oprichting van het klooster in Roggel was beoefend.

1968.  Vertrek van Zuster Maria Catharina en Mej.T.Veltmans vanwege pensioengerechtigde leeftijd. Mej.v.d.Vin (zr.Leontine) wordt nieuw hoofd van de school.

1969.  Het bestuur van de school gaat per 1 januari over naar de Stichting Schoolbestuur Roggel. Voor het eerst worden op de eerste klas ook jongens aangenomen. 1970  De naam Theresiaschool wordt veranderd in Min.Calsschool. Het klooster wordt ingericht voor bejaardenhuis voor zusters. Er zal een lift gebouwd worden.

1983  De school viert haar 60- jarig bestaansfeest.

1994.  Medio augustus huurt de gemeente het leegstaande klooster van de zusters Franciscanessen Van de Stichting wonen Midden Limburg. Alle ambtenaren worden er ondergebracht. Het oude raadhuis wordt verbouwd.

1996.  Het hele gebouw is begin 1996 afgebroken.

 

Geschreven door Nelly.

Mijn man heeft vanuit z’n werk veel in het klooster gewerkt aan de verwarming en aan de waterleiding. Dit vanwege de renovatie van het klooster. De zusters kregen toen kamertjes met eigen wastafel. Dit werd uitgevoerd door Hendriks installatie uit Heythuysen. Zuster Norbertine was toen de verwarmingszuster.

Wat mij zelf altijd is bijgebleven is dat de zwarte pieten altijd op het platdak zich vertoonden. Dat was altijd spannend.

Verder kan ik mij herinneren dat er een musical is opgevoerd bij het afscheid van …??? De hoofdrol speelster was toen Karien Frenken van de Hoek.

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven