Kalenderfoto april 2013

Klik hier om uw eigen herinneringen of aanvullingen te sturen.

 

kalenderfoto_april_2013

Omschrijving van de foto:

Het oude woonhuis van Strubbe Bet op de Hoek.
(nabij de rotonde aan de Heldensedijk/Hoek)

Wie staan op de foto:

Het oude woonhuis van Strubbe Bet. Zij werd ook wel Siebe Bet, Bet van Sieb of geite Bet genoemd. Het huis lag op de Hoek in Roggel vóór de huidige werkplaats/woonhuis van timmerbedrijf Frenken nabij de rotonde aan de Heldense dijk. Het boerderijtje is in 1975 afgebroken

Waar is de foto gemaakt:

Vanaf de Provinciale weg Roggel-Heibloem

Wanneer en waarom is deze foto gemaakt:

Begin zestiger jaren, gezien de nog aanwezige elektrische paal ??
Niet bekend waarom deze foto is gemaakt; waarschijnlijk omdat deze woning werd afgebroken

Wie heeft de foto gemaakt?

Onbekend

Overige opmerkingen, herinneringen en anekdotes:

Samenstelling: Frits Levels:
Dank aan Mevrouw A. Simons uit Maasbracht , Mevrouw N. van den Beuken-Coenen uit Kessel en aan Mia Frenken uit Roermond voor de verstrekte gegevens.

De naam Strubbe Bet is wellicht ontstaan doordat de overgrootvader van haar op het Strubben in Roggel heeft gewoond. De stamboomgegevens van gemeente Leudal vermelden dat Sijbertus Peters is gestorven op 22 april 1829 op het Strubben. Of Bet zelf op het Strubben is geboren, is niet bekend. De naam Siebe Bet kan zijn afgeleid van de naam van haar vader want die luidde: Sibertus Peeters (1853-1915). Omdat Bet regelmatig met haar eigen geit en soms ook met een geit van bekenden onderweg was, werd ze waarschijnlijk ook wel geite Bet genoemd. Ze ging dan naar een bok maar dat wisten we, als kinderen, toen niet. Als we vroegen waar ze met de geit naartoe ging werd ze heel boos en we kregen te horen dat we daar niets mee te maken hadden.
De officiële naam van haar was: Maria Elisabeth Peeters, geboren te Roggel op 22 juni 1890, overleden op 23 juni 1972 te Roermond en begraven in Grathem. Zij was een dochter van Sibertus Hubertus Peeters en Maria Magdalena Vogels (1854-1931). Dit echtpaar had acht kinderen en Bet was het vijfde kind. De eerste 2 kinderen zijn in Leveroij geboren. Dit wijst erop dat het gezin pas later, na 1886, naar Roggel is gekomen Drie van de acht kinderen zijn op zeer jonge leeftijd overleden. Ze waren respectievelijk 12 dagen, 2 jaar en 14 dagen oud.

Het is niet duidelijk geworden of Bet haar hele leven in het huis op de Hoek heeft gewoond en of dit haar geboortehuis is. Zij heeft er in ieder geval lang gewoond met haar oudste broer Henricus, zeven jaar ouder dan Bet, en broer Emanuel, die 3 jaar ouder was. Henricus had de roepnaam Harie en Emanuel werd Maan genoemd. Zij waren alle drie ongehuwd. Harie is lang werkzaam geweest in Duitsland als boerenknecht. Hij vertelde zelf dat daar zulke grote akkers waren dat hij, bij het ploegen met een paard, een hele morgen nodig had om 1 keer op en neer te gaan over het stuk grond.
Naderhand heeft hij 32 jaar lang als knecht gewerkt op de boerderij van Driek Coenen op het Nijken. Hij heeft hiervoor een onderscheiding ontvangen. Op 6 juli 1955 is Harie overleden in Roggel en daar is hij ook begraven.
Van broer Maan is alleen bekend dat hij op 13 oktober 1938 is overleden.

In de naoorlogse jaren had Bet veel last van schoolgaande jeugd die naar de ambachtsschool op de Heibloem ging. Vaak stond de geit te grazen langs het fietspad en dan probeerden de jongens de geit te schoppen of in de sloot te duwen. Dit leidde dan tot heftige reacties van Bet. Jongens van de lagere school in Roggel probeerden ook wel eens door het sleutelgat van de voordeur te plassen als ze op weg waren naar huis of naar school en ook dat werd zeker niet op prijs gesteld.

Op 16 mei 1914 heeft Bet een dochter gekregen; Hubertina Elisabeth Peeters met de roepnaam Tina. Deze dochter heeft het grootste deel van haar leven in Maasbracht gewoond. Zij heeft zich later Tinie Peeters genoemd. Vlak voor de evacuatie naar Friesland is zij getrouwd met Piet Simons uit Maasbracht. Tinie en Piet zijn na de oorlog weer in Maasbracht gaan wonen en ze hebben 2 zonen gekregen, Jan en Har.

Nadat broer Harie was overleden, voelde Bet zich niet meer veilig in haar boerderijtje op de Hoek in Roggel. Ze is toen verhuisd naar haar dochter Tinie in Maasbracht. Bet was vaak te vinden in de haven van Maasbracht. Bij het onderhoud aan schepen werden regelmatig oude scheepsplanken op de wal gegooid. Deze planken werden door Bet opgehaald en gebruikt als brandhout in de kachel van Piet en Tinie.
De laatste jaren van haar leven heeft Bet in een opvanghuis (klooster?) in Grathem gewoond.Ze is op 23 juni 1972 gestorven in Roermond en vervolgens begraven in Grathem.

Piet Simons is overleden in 1984 en zijn vrouw Tinie in 1990. Zoon Har is in 2008 op 48-jarige leeftijd gestorven. Zoon Jan woont in Utrecht

Het boerderijtje is, nadat Bet was verhuisd naar Maasbracht, in 1956 gekocht door timmerman Jac Frenken. Hij heeft er een werkplaats ingericht en is er gaan wonen met zijn vrouw Miep. Later hebben Jac en Miep een nieuw woonhuis en een nieuwe werkplaats gebouwd.
Het oude boerderijtje in 1975 afgebroken.

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven