Kruisdagen Roggel

De kruisdagen zijn dagen waarin van oudsher gevast en gebeden wordt om Gods zegen over de velden af te smeken. Katholieken doen dit al sinds de eerste eeuwen op de ‘Kruisdagen’. De protestantse kerken kennen daarvoor de ‘Biddag voor gewas en arbeid’ in het vroege voorjaar. Deze dagen zijn bedoeld om God te danken voor de schepping en de vruchten van de aarde. Ook zijn ze bedoeld om te bidden voor bijzondere noden van de Kerk.

In het jaar 469 riep bisschop Mamertus van Vienne op tot een boeteprocessie, omdat zijn stad leed onder aardbevingen en mislukte oogsten. In 511 nam de synode van Orléons dit gebruik over en paus Leo III sloot zich daar enkele tientallen jaren later bij aan. Sindsdien trokken de gelovigen in de drie dagen voor Hemelvaart in processie door de velden en langs de akkers, met het kruis voorop. Vandaar ook de naam ‘Kruisdagen’. Er werd gebeden voor een goede oogst.

De bisschoppen hebben in 2005 de kruisdagen in ere hersteld. In ons dorp trok 3 dagen achter elkaar de processie door het veld en maakte de volgende routes: De eerste dag: Raadhuisstraat, Groenstraat, Heythuyserweg, Grote Laak, bij Hogenwalt rechtsaf, Kerkveldweg, Kerkstraat en dan naar de kerk. De tweede dag: Dorpstraat, Kloosterstraat, Neederweg, Mortel, naar Fiekes kruis dan via van Lier over Ophoven, Neerderweg, Kloosterstraat, Dorpstraat terug naar de kerk. De derde dag, woensdag, vertrok de stoet vanuit de kerk via de Raadhuisstraat, Klapvaren, Hees, Eind, Tamboerstraat, Heythuyserweg , Groenstraat over de Raadhuisstraat terug naar de kerk.

Mogelijk heeft u nog aanvullingen op dit verhaal. Geef deze dan aan ons door zodat het verhaal completer wordt. Alvast dank daarvoor.

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven