Kalenderfoto November 2011

Klik hier om uw eigen herinneringen of aanvullingen te sturen.

 

heemkundekalender_november_2011

Omschrijving van de foto:

Leden en adviseurs van de ‘Jonge Boeren en Tuindersvereniging Roggel’ in 1963.

Wie staan op de foto:

1-Jan Coolen; 2-Thom Scheenen; 3-Sjra Hobus; 4-Giel Bex; 5-Thei Beenders; 6-Kapalaan E. Vliegen; 7-Wullem Verkoelen; 8-Piet Pellemans; 9-Martien Kuypers; 10-Rie Mevissen; 11-Mies van Neerven; 12-Wiel Derikx; 13-Broer Geelen; 14-Jac Ebus; 15-Jan Verkoelen; 16-Jan van Roy; 17-Coen van Roy; 18-Har Geelen; 19-Dré Derikx; 20-Piet Sleutels; 21- Cor Beenders; 22-Jac Beurskens; 23-Piet van Roij; 24-Wim Vullers; 25-Dré Derks; 26-Jan Gijsen; 27-Tom Bex; 28-Piet van Roy; 29-Wim Derikx; 30-Geert Beenders; 31-Frits Fijten; 32-Piet Scheres; 33-Jac Scheenen; 34-Tjeu van Rijt; 35-Sjaak Bex; 36-Flup Vullers; 37-Louis Schmeits; 38-Har Boonen; 39- Lei van Roy.

Waar is de foto gemaakt:

Achter zaal Scheres – later zaal Jansen-Scheres – nu Chinees Restaurant.

Wanneer en waarom is deze foto gemaakt:

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging.

Wie heeft de foto gemaakt?

Waarschijlijk door Foto Sommer Roemond.

Overige opmerkingen, herinneringen en anekdotes:

Hier een kort verhaal over de ‘Jonge Boeren en Tuinders Vereniging Roggel’ en over de kalenderfoto van november 2011, door Giel Bex.
De ‘Jonge Boeren en Tuinders Vereniging’ is opgericht in 1923. De oprichting heeft natuurlijk voor die tijd in een behoefte voorzien, voor meer sociaal contact , voor meer kennis en ook ontspanning. Het dorp Roggel was toen een agrarisch dorp dat wel voor 70% uit kleine boerenbedrijven bestond met grote gezinnen. Naar ik ooit begrepen heb werden toen veel cursussen gegeven in de avonduren op landbouwgebied, bv. melkcursussen, grond bewerken, vee beoordeling en mechanisatie-cursussen.
De ontspanning kwam er in de vorm van toneel- en dansavonden. Ik kan me nog herinneren dat het toneel van de jonge boeren heel bekend was, en dat veel Roggelse mensen naar deze avonden uitkeken. Na de oorlog kwam alles in een stroomversnelling op alle gebied. Het ging zo snel dat veel kleine bedrijven overschakelden op grove tuinbouw om het hoofd boven water te houden, zoals asperges augurken en snijbonen. Anderen hielden er mee op en zochten een baan elders, er was werk genoeg.
Maar nu iets over de foto op de kalender. De foto is gemaakt achter zaal Scheres (Friet vanne Zaal) zo werd hij genoemd. Deze is gemaakt bij het 40 jarig bestaansfeest van de jonge boeren met de adviseurs zijnde: Kapelaan Vliegen als geestelijk adv., Sjra Hobus Techn. adv., Wulmke Verkoelen als afgevaardigde van de LLTB. Ik zelf was als secretaris hier heel nauw bij betrokken. Het feest begon voor de middag met een H Mis, daarna was voor alle leden een koffietafel in de zaal bij FRIET vanne Zaal.
De middag werd voortgezet met een feestvergadering met veel toespraken van kerkelijke en overkoepelende organisaties, plus nog een heel verhaal van mezelf. (Giel Bex). De avond werd doorgebracht met muziek en dans tot in de kleine uurtjes, ik weet nog welk meisje ik toen naar huis heb gebracht ?? maar dat vertel ik niet… Het was een geweldig mooi feest voor die tijd, waar ik nu nog met veel plezier aan terug denk. Het leven ging verder ook voor de jonge boeren die voor een grote uitdaging stonden.
De bedrijven werden groter en er moest veel geïnvesteerd worden, ze gingen zich specialiseren en het gemengde bedrijf verdween. Van al die jongens zijn er maar weinig echt boer geworden. Veel kleine bedrijven waren gestopt of gesaneerd, wat met de ruilverkaveling in begin 70-ger jaren in een stroomversnelling kwam.
Ook bij de jeugdorganisatie veranderde er veel; zo vond in 1972 een fusie plaats met de ‘Jonge Boeren’ en de MBL: ‘Meisjes Beweging Limburg’ de vroegere Boerinnen Jeugd Bond tot de KPJ ‘Katholieke Plattelands Jongeren’. De meisjes en de jongens samen zo als het zich hoort.
Van de meeste ontwikkelingen zijn de mensen nu wel op de hoogte, er zijn nog weinig bedrijven over, maar deze zijn wel nu vrij groot, en deze ontwikkeling zal nog wel verder doorgaan.
Maar wat er ook gebeurd ik hoop dat Roggel:   ‘EEN LEEF KLEIN AARDIG DURPKE’  blieftj.

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven