In memoriam Jacques Crompvoets

We ontvingen het droevige bericht van het overlijden van ons medelid Jacques Crompvoets.

Jacques was al enthousiast lid van de heemkundevereniging vanaf de oprichting in 1987. Vele, inmiddels oudere Roggelnaren, zullen hem ook nog kennen als  hoofd der school van de St.Jozef-/Meester Jan Muisschool. Jacques Crompvoets was hoofd  van 1967-1975. (zie foto uit die tijd)

In de eerste 30 jaar van zijn lidmaatschap waren Jaques en ook zijn vrouw Mia bij alle evenementen van de vereniging present. Bijna alle lezingen (en zeker als het onderwerp met de natuur te maken had), vergaderingen en exposities bezochten ze samen. Later toen zijn gezondheid dit niet meer toeliet werd het minder.

Het was des te fijner dat we Jacques en Mia toch weer zagen en een praatje met ze konden maken  bij de presentaties die de heemkundevereniging verzorgde bij De Zonnebloem en op Huize St. Elisabeth. Ook toen was hun interesse in “Roggel” nog steeds duidelijk aanwezig.

Helaas moeten we nu 2 maanden na het overlijden van Mia, ook afscheid nemen van Jacques.

Wij wensen de familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven