Kroedwès 2020

Het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming wordt in de Katholieke kerk al heel lang gevierd. In de 7e eeuw was dit al het belangrijkste Mariafeest van het Kerkelijk jaar.
Op deze dag wordt ook de kroedwès gezegend. In Roggel gebeurt dat dit jaar op zaterdag 15 augustus in de H.Mis van 19.00 u.
De kroedwès biedt bescherming.
Bescherming voor het gewas, het vee en tegen bliksem en onweer. Ook dit jaar is de kroedwès, zoals op de foto’s te zien is, weer gemaakt door een aantal dames  van de heemkundevereniging Roggel. (Al was het dit jaar zoals te zien is op “gepaste afstand “van elkaar).
Wilt u meer weten over De Maria Tenhemelopneming en de kroedwès, kijk dan eens naar de folder van IVN Meerssen waarin dit zeer uitgebreid beschreven staat. Al heet het in Meerssen natuurlijk de Kroedwusj.

Deel bericht:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Kalender 2022

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar top