Jaarprogramma 2020

 

9 januari Nieuwjaarsborrel
20 januari bestuursvergadering
13 februari contactavond (Historie Roggelse cafés)
9 maart   bestuursvergadering
26 maart jaarvergadering
6 april bestuursvergadering
23 april contactavond
4 mei bestuursvergadering
14 mei voorjaarsvergadering
24 mei tentoonstelling gez.  heemk.verenigingen
8 juni bestuursvergadering
27 juni uitstapje
   
Maanden juli-augustus vakantie
   
7 september bestuursvergadering
24 september contactavond
5 oktober bestuursvergadering
15 oktober najaarsvergadering
9 november bestuursvergadering
28 november feestavond
14 december bestuursvergadering
7 januari 2021 Nieuwjaarsborrel 2021
   
   

Op donderdagavond tijdens de werkzaamheden van werkgroepen en tijdens de contactavonden kun je vanaf 20 uur binnenlopen in de kelder van Fysio- Manuele Therapie J.Tullemans aan de Past. Schippersstraat 6.

In principe wordt ook iedere dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur gewerkt in de kelder door een groep mensen die zich bezig houden met foto’s archiveren; archief meer toegankelijk maken, informatie verwerken e.d.  Ook hierbij kunt u altijd binnenlopen.

Op de dinsdagmorgen (behalve in de wintermaanden) wordt op de Leimskoel en in de heemkundetuin van 9.00 uur tot 12.00 uur allerlei werkzaamheden verricht die het bekijken zeker waard zijn.

Op beide locaties bent u dan van harte welkom!

Kalender 2021

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar top