AEZEL Projek

logo-aezel jpgHet “ Aezel Projek” heeft niets met “aezels” te maken al doet het logo dit wel vermoeden,  maar staat voor: “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen” en heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.

Al deze historische informatie is zowel tijd- als plaats- en vaak ook persoonsgebonden. Vaak is informatie al over heel Limburg beschikbaar (denk maar aan huwelijksregisters). Vaak ook is informatie alleen in één bepaalde stad of dorp beschikbaar. Daar willen we verandering in brengen. Maar men heeft een basis nodig waaraan men al deze gegevens kan “ophangen”. Vandaar dat de eerste prioriteit is het maken van digitale kaarten over de eeuwen heen, gebaseerd op de nauwkeurige kadasterkaarten vanaf 1842 voor heel Limburg tot de huidige Google maps. Bij deze kaarten horen tabellen met de toenmalige eigenaren van percelen.

De kadasterkaarten worden al door de projektgroep gedigitaliseerd, maar het grote werk is om alle beschreven kadastertabellen te digitaliseren. Deze tabellen beschrijven alle kadastrale wijzigingen vanaf het begin in 1832. Voor Roggel zijn dit bijvoorbeeld 14 boeken van 200 blz. Deze handgeschreven gegevens (de zgn. leggers)  moeten worden overgetypt in Excel formulieren. Daarvoor doet men een beroep op vrijwilligers en benadert men met name de heemkundeverenigingen hiervoor. De systeembeheerders van het AEZELprojek zullen dan die gegevens verwerken in het programma.

Ook heemkundevereniging Roggel wil graag haar bijdrage aan dit project leveren en enkele leden hebben al toegezegd na de zomer aan deze klus te willen beginnen. Ze zijn echter op zoek naar meer mensen om deze klus te kunnen  klaren. Dit hoeven geen leden te zijn en ook geen computer experts. Een geringe ervaring met Excel en een beetje typvaardigheid is genoeg om iets voor ons te kunnen betekenen. We willen er 1 dagdeel per week aan gaan werken. Ook is het mogelijk om er thuis aan te werken. Deelnemers krijgen van te voren instructie door de projectleider.

Wat kun wij  ermee als het af is?

  • de kadaster gegevens raadplegen die je verwerkt hebt
  • historische foto’s koppelen aan straten, panden, percelen
  • Genealogische gegevens koppelen aan eigenaren van panden of percelen
  • archeologische vondsten koppelen aan de vindplaats
  • DTB (doop, trouw, begraaf) registers koppelen
  • ………

Wil je nog meer info:
Kijk eens op www.aezelprojek.nl of bekijk de presentatie die we binnen de vereniging hierover gemaakt hebben:

Heb je interesse om wat tijd aan dit project te besteden of wil je nog meer informatie, stuur dan een berichtje naar hvrroggel@gmail.com

Deel bericht:

Kalender

Heemkundevereniging Roggel geeft ook dit jaar weer een mooie kalender uit met foto’s uit Roggels verleden. De kalender kost slechts €5,-, wacht niet te lang want de oplage is beperkt.

We zijn altijd op zoek

Heeft u nog oude foto’s die betrekking hebben op Roggel? Wij ontvangen deze graag. Bent u niet zo handig met de computer neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de heemkundevereniging of zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan bij één van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-.
Scroll naar boven